انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٣٠/٠٧/١٣٩٧ ساعت ١٨:٠٣

   
انتخابات هیأت مدیره

در پی فراخوان از اعضای پیوسته انجمن برای عضویت در پانزدهمین هیأت مدیره انجمن، افراد زیر بدین منظور خود را داوطلب نموده‌اند:
 
         
 
1- آقای مهندس سعید امامی، مدیر عامل شرکت مشاوران مدیریت تحوّل کیش، دارای بیش از 30 سال سابقه اجرایی، مدیریتی و مشاوره‌ای در بخش فناوری اطلاعات کشور، عضو هیأت مدیره قبلی انجمن انفورماتیک ایران

2- آقای مهندس علی پارسا، عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران، مشاور فناوری اطلاعات

3- آقای مهندس علی پروینی، مدیر عامل شرکت مینوسافت و سرپرست گروه تخصصی اینترنت انجمن انفورماتیک ایران

4- آقای مهندس نوید خسروی، مدیر عامل شرکت نبراس انفورماتیک و سرپرست گروه تخصصی شیء‌گرایی انجمن انفورماتیک ایران

5- آقای مهندس سید حسین رضوی، عضو برجسته و عضو هیأت مدیره فعلی انجمن انفورماتیک ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات هما

6- آقای دکتر محمد صنعتی، عضو برجسته و عضو هیأت مدیره فعلی انجمن انفورماتیک ایران، بنیانگذار شرکت نرم‌افزاری سینا

7- آقای مهندس محمد حسن محوری، عضو برجسته و عضو هیأت مدیره فعلی انجمن انفورماتیک ایران، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات

8- آقای مهندس محمد میرزاعبداللهی، عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران و مدیر گروه فناوری اطلاعات برای مدیران دانشگاه مجازی مهر البرز

9- آقای مهندس پرویز ناصری، عضو هیأت مدیره فعلی انجمن انفورماتیک ایران و مدیر دفتر مدیریت برنامه طرح جامع مالیاتی کشور

10- آقای دکتر اسلام ناظمی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت مدیره نظام رایانه‌ای استان تهران

11- آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، عضو برجسته و رئیس فعلی انجمن انفورماتیک ایران، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

12- آقای مهندس محمد یوسفیان، مدیر عامل شرکت حساب و اندیشه، عضو هیأت مدیره قبلی انجمن انفورماتیک ایران


لازم به ذکر است که برگه‌های رأی از طریق پست برای کلیه اعضای پیوسته انجمن ارسال گردیده است.