انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٢١:٠٧

   
برگزاری مجمع عمومی سالانه

بيست‌و‌ نهمين مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتيک ايران (دعوت دوم) در تاريخ چهارشنبه 30 آبان‌ماه 1386 در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار گرديد.
 
         
 
در ابتدای اين جلسه ابتدا آقای نقيب‌زاده مشايخ، رئيس انجمن، با اعلام اين‌که مطابق اساسنامه انجمن، جلسه مجمع عمومی در دعوت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسميت می‌يابد، رسميت جلسه را اعلام کرد. سپس يک نفر رئيس، يک نفر منشی و دو ناظر از بين حاضران انتخاب گرديدند و پس از استقرار هيأت رئيسه، جلسه مجمع عمومی وارد دستور شد.
اولين بند دستور جلسه، گزارش فعاليت‌های يکساله انجمن بود که توسط رئيس انجمن قرائت گرديد. (لازم به ذکر است که اين گزارش در شماره 175 گزارش کامپيوتر درج گشته و به اطلاع اعضای انجمن رسانده شده بود).
سپس گزارش مالی مربوط به دوره مهر 85 تا شهريور 86 به اطلاع مجمع رسانده شد و گزارش بازرس قانونی انجمن مبنی‌بر تأييد گزارش‌های مالی قرائت گرديد. آن‌گاه توضيحات لازم در مورد صورت‌های مالی ارائه گرديد و به پرسش‌های حاضران در اين خصوص پاسخ داده شد. در خاتمه، مجمع به اتفاق آراء ترازنامه و گزارش‌های مالی را به تصويب رساند.
سومين بند دستور جلسه مجمع عمومی، انتخـابات اعضـای هيـأت مديره و بازرسـان قانونی انجمن برای دوره دو‌ساله 86- 88 بود. از مجموع 93 رأی دريافت شده، افراد زير به عضويت در پانزدهمين هيأت مديره انجمن انتخاب شدند.

1- آقای ابراهيم نقيب‌زاده مشايخ (92 رأی)
2- آقای دکتر محمد صنعتی (74 رأی)
3- آقای مهندس محمد‌حسن محوری (68 رأی)
4- آقای مهندس سيد‌حسين رضوی (64 رأی)
5- آقای مهندس محمد ميرزا‌عبداللهی (58 رأی)
6- آقای مهندس پرويز ناصری (58 رأی)
7- آقای دکتر اسلام ناظمی (47 رأی)

همچنين آقای علی پارسا با 34 رأی و مهندس سعيد امامی با 32 رأی به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب گرديدند.
آنگاه برای انتخاب بازرس قانونی انجمن رأی‌گيری به‌عمل آمد و آقای دکتر افشين نياکان به‌عنوان بازرس اصلی و آقای مهندس فرهاد پناهی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گرديدند.
آخرين بند دستور جلسه مجمع عمومی، بحث آزاد پيرامون فعاليت‌های انجمن بود. در اين قسمت، برخی از حاضران نقطه نظرات و پيشنهادهای خود را مطرح کردند که پاسخ‌های لازم از طرف هيأت مديره انجمن ارائه گرديد.
بدين ترتيب، جلسه مجمع عمومی انجمن در ساعت 16:30 خاتمه يافت.
لازم به ذکر است که نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز در جلسه حاضر بود و بر روند برگزاری مجمع نظارت داشت.