انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/١٢/١٣٩٧ ساعت ١٧:٣٩

   
نخستین وبینار انجمن با همکاری دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز

پیرو قرارداد همکاری انجمن با دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز نخستین وبینار انجمن برگزار می‌گردد:
وبینار آموزشی آشنائی با چارچوب CMMI-SVC در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
(چهارشنبه 04/05/ 92 از ساعت 16:30 تا 18:00)

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محتوای دوره و نحوه ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.