انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٢٧/١٢/١٣٩٦ ساعت ١١:٠٤

   
مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم)

دوشنبه 22 مهر 1392
ساعت 16:30
سالن هشترودی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
دستور جلسه: تغییر و جایگزینی اساسنامه انجمن با اساسنامه پیشنهادی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری