انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٣٠/٠٧/١٣٩٧ ساعت ١٨:٠٥

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند:
سمینارها و کارگاه‌های آموزشی

كارگاه آموزشی چگونگی تدوین تفاهم نامه سطح سرویس (SLA) - زمان: 21 آذرماه 1392 (ظرفیت تکمیل شد)

برای اطلاع بیشتر از محتوای کارگاه‌‌ها و سمینارها و چگونگی ثبت‌نام در آن‌ها بر روی نام هرکدام کلیک کنید.