انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٣١/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٠٧:٤٥

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند:
سمینارها و کارگاه‌های آموزشی

كارگاه آموزشی چگونگی تدوین تفاهم نامه سطح سرویس (SLA) - زمان: 21 آذرماه 1392 (ظرفیت تکمیل شد)

برای اطلاع بیشتر از محتوای کارگاه‌‌ها و سمینارها و چگونگی ثبت‌نام در آن‌ها بر روی نام هرکدام کلیک کنید.