انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٦/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٣٢

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند:
سمینارها و کارگاه‌های آموزشی

كارگاه آموزشی چگونگی تدوین تفاهم نامه سطح سرویس (SLA) - زمان: 21 آذرماه 1392 (ظرفیت تکمیل شد)

برای اطلاع بیشتر از محتوای کارگاه‌‌ها و سمینارها و چگونگی ثبت‌نام در آن‌ها بر روی نام هرکدام کلیک کنید.