انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٠١/١١/١٣٩٦ ساعت ٠٤:٢٤

   
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می کند:

دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
چهارشنبه بیست و هفتم آذرماه ۱۳۹۲ | تهران

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت فراخوان مقاله کلیک کنید.