انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت ٠٣:٠٩

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می‌کند:

نخستین همایش ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
سه شنبه بیست و چهارم دیماه ۱۳۹۲

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه www.itsmgv.ir مراجعه نمائید.
ظرفیت تکمیل شد.