انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٣/١١/١٣٩٦ ساعت ١٧:٣١

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می‌کند:

نخستین همایش ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
سه شنبه بیست و چهارم دیماه ۱۳۹۲

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه www.itsmgv.ir مراجعه نمائید.
ظرفیت تکمیل شد.