انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٢:٠٠

   
گروه تخصصی نرم افزار و معماری برگزار می‌کند:

جلسه ویژه کاربران جاوا ایران

زمان:پنجشنبه 19 دی 1392- ساعت 17:00 الی 19:00
مکان: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، کوچه نهم، شماره 13
 
         
 
برنامهٔ جلسه
- گزارش رهبر کاربران جاوا ایران از جلسه در دفتر مرکزی شرکت اوراکل
- ارائه نتایج آمارگیری پرکاربردترین ابزار جاوا در ایران
- بررسی برنامه های شرکت اوراکل برای آینده جاوا
- بررسی نگارش 8 جاوا و امکانات آن
- بررسی نگارش 7 جاوا سازمانی و امکانات آن


معرفی سخنرانان
مهندس علی پروینی، مسئول گروه تخصصی نرم افزار و معماری انجمن انفورماتیک ایران
مهندس محسن زینالپور، کارشناس نرم افزار
مهندس حامد حاتمی، کارشناس نرم افزار