انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٥/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٢٢:٣٤

   
نخستین همایش ملی چابک ایران
انجمن انفورماتیک ایران و انجمن چابک ایران، نخستین همایش ملی چابک ایران را درتاریخ 8 اسفند ماه 1392 در محل آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار می کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در همایش به اینجا مراجعه نمائید.