انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 234, ویژه مرداد و شهریور ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٢٨/٠٨/١٣٩٦ ساعت ١٣:٤٩

   
نخستین همایش ملی چابک ایران
انجمن انفورماتیک ایران و انجمن چابک ایران، نخستین همایش ملی چابک ایران را درتاریخ 8 اسفند ماه 1392 در محل آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار می کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در همایش به اینجا مراجعه نمائید.