انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت ٠٣:١٠

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند:
برنامه کارگاه های گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات در بهار سال 1393

کارگاه آموزشی پیاده سازی راهبری IT از طریق COBIT - زمان: 1خردادماه 1393

کارگاه آموزشی مدیرت مخاطرات فناوری اطلاعات - زمان: 22خردادماه 1393

وبینار آموزشی سیستم مدیریت تداوم کسب وکار (BCMS) و مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات (ITSCM) - زمان: 28خردادماه 1393

برای اطلاع بیشتر از محتوای کارگاه‌‌ها و سمینارها و چگونگی ثبت‌نام در آن‌ها بر روی نام هرکدام کلیک کنید.