انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت ٠٣:١٩

   
فراخوان همایش نرم افزارهای
Core Banking

چهارشنبه 28 خردادماه 1393
 
         
 
انجمن انفورماتیک ایران، گروه تخصصی نرم افزار همایشی با عنوان نرم افزارهای Core Banking در تاریخ چهارشنبه 28 خرداد ماه برگزار خواهد نمود.

تمامی شرکتهایی که ارائه کننده نرم افزار Core Banking در ایران هستند می توانند به مدت 30 تا 40 دقیقه نرم افزار خود را ارائه نمایند.

نمایندگانی از تمامی بانکها و شرکتهای وابسته به این همایش دعوت خواهند شد تا شاهد رقابت شرکتهای مطرح در این حوزه باشند.

همچنین سمینار هایی با عناوین زیر نیز پذیرفته می شوند:

- ارائه تجربه شکست یا موفقیت در تولید

- معضلات، چالشهای و نیازمندیهای حال حاضر و آینده

- ارائه نقاط قوت و ضعف یک محصول خاص

در صورتی که تمایل به ارائه در این همایش می باشید، لطفا پیشنهاد خود را به آدرس: parvini@isi.org.ir ارسال فرمایید.