انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٣/١١/١٣٩٦ ساعت ٢١:٠٥

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند

كارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.