انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٤/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٣:٤٥

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند

كارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.