انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٣١/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٢١:١٠

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند

كارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.