انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٢١:٢٠

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند

كارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.