انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٢٥/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٩:٠٢

   
انجمن انفورماتیک ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می نماید:

سخنرانی علمی بهمن‌‌ماه

تکنولوژی کارت هوشمند سوخت

سخنران : آقای مهندس مسیح قائمیان
زمان: چهار‌شنبه 24/11/86 ساعت 16:30
مکان: خیابان ولیعصر ـ نبش جام‌جم - سازمان مدیریت صنعتی ـ آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش
 
         
 
چکیده سخنرانی
از اوايل تابستان 1386 طرح ملی مديريت سوخت راه‌اندازی شد. پروژه کارت هوشمند سوخت يکی از بزرگترين پروژه‌های به‌کارگيری تکنولوژی کارت‌های هوشمند در جهان می‌باشد که توانست در مدت زمان بسيار اندک بالغ بر پانزده ميليون کارت هوشمند سوخت را بين دارندگان خودرو توزيع کند و پذيرش آن‌را در بيش از دو هزار جايگاه سوخت‌گيری که شامل 28 هزار پمپ بنزين می‌باشد، در سراسر کشور ميسر سازد.
در اين سخنرانی درباره تکنولوژی به‌کار گرفته شده در شبکه کارت هوشمند سوخت، مراحل استقرار اين سيستم بزرگ، نحوه توليد، توزيع، کنترل و نگهداری تراکنش‌های سوخت که بالغ‌بر 4 ميليون تراکنش در روز می‌باشد، توضيح داده خواهد شد.

درباره سخنران
آقای مهندس مسيح قائميان، مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت صنايع مخابراتی راه دور ايران (ITI)، مجری پروژه کارت هوشمند سوخت می‌باشند. آقای قائميان از سال 1357 تا کنون در سمت‌های مختلف در عرصه انفورماتيک کشور خدمتگزاری کرده‌اند که شامل رئيس اداره خدمات کامپيوتر بانک مرکزی، مدير عامل شرکت داده‌پردازی ايران، مدير عامل شرکت داده‌پردازی خوارزمی، مدير عامل شرکت ملی انفورماتيک می‌باشد. ايشان همچنين به مدت 8 سال در شورای عالی انفورماتيک کشور عضويت داشته‌اند. آقای مسيح قائميان دارای مدرک ليسانس مهندسی برق و فوق‌ليسانس کامپيوتر از دانشگاه صنعتی شريف می‌باشند.