انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٤/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٣:١٩

   
اعضای گرامی انجمن انفورماتیک ایران

فرارسيدن سال نو را به جامعة فناوري اطلاعات کشور، به ويژه خانوادة بزرگ انجمن انفورماتيک ايران، صميمانه تبريک گفته، سالي سرشار از تندرستي و بهروزي براي همگان آرزومنديم.

هيأت‌مديره انجمن انفورماتیک ایران