انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٣١/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٢١:٠٤

   
اعضای گرامی انجمن انفورماتیک ایران

فرارسيدن سال نو را به جامعة فناوري اطلاعات کشور، به ويژه خانوادة بزرگ انجمن انفورماتيک ايران، صميمانه تبريک گفته، سالي سرشار از تندرستي و بهروزي براي همگان آرزومنديم.

هيأت‌مديره انجمن انفورماتیک ایران