انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٣٠/٠٧/١٣٩٧ ساعت ١٨:٢٣

   
انجمن انفورماتیک ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می نماید:

سخنرانی علمی فروردین‌‌ماه

مزایا و مخاطرات ERP

سخنران : آقای مهندس علیرضا بزرگمهری
زمان: چهار‌شنبه 28/01/87 ساعت 16:30
مکان: خیابان ولیعصر ـ نبش جام‌جم - سازمان مدیریت صنعتی ـ آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش
 
         
 
چکیده سخنرانی
در این سخنرانی كه مبتنی بر بررسی تجربیات داخلی استقرار ERP در كشور و همچنین منابع معتبر بین‌المللی
می‌باشد، سعی بر آن است كه ضمن شفاف‌سازی برخی ابهامات در خصوص این‌گونه سیستم‌ها، به مزایای استقرار و مخاطراتی كه لازم است مورد توجه قرار گیرند اشاره گردد. همچنین تلاش می‌شود تا درك صحیح تری از ارتباط مؤلفه‌های سیستم‌های ERP نسبت به یكدیگر، ارائه گردد.
به همراه پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که در خصوص سیستم‌های ERP قابل پیش‌بینی است، مدیران اجرایی صنایع بعضاً با آماری از عدم حصول موفقیت در استقرار پروژه های ERP مواجه می‌گردند. ضمن این‌که نادیده انگاشتن آن‌ها می‌تواند، منجر به شکست و یا عدم نیل به موفقیت در استقرار ERP گردد،
در این سخنرانی سعی بر آن‌ است که چالش‌ها، مخاطرات و مزایای ERP و نکات مهم در این زمینه مورد بررسی
قرار گیرد.

درباره سخنران
آقای علیرضا بزرگمهری، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه مدیریت پروژه‌های IT و ICT است. بخشی از تجارب دو ساله اخیر نامبرده به شرح زیر می‌باشد:
1- مدیر عامل شرکت پرشیا فاوا گسترش
2- مدیر پروژه مشاوره، ارزیابی و انتخاب راه حل شرکت کمباین سازی ایران(اراک)
3- مدیر پروژه بهبود سیستم‌های مالی، اداری و پشتیبانی وزارت کشور
4- مدیر پروژه بهبود سیستم‌های گاز تهران بزرگ
5- مدیر پروژه نظارت بر استقرار ERP کمباین سازی ایران (اراک)
6- مدیر پروژه نظارت بر استقرار Core Banking در موسسه مالی و اعتباری سینا
7- مدیر پروژه مشاوره، طراحی و نظارت بر استقرار مدیریت ترافیک کشور (شرکت دیتا)
8- مدیر پروژه استقرار Active و Backbone شبکه پتروشیمی امیرکبیر

ایشان تا کنون دو سمینار و کارگروه نیز در این خصوص برگزار نموده و مقالات متعددی را نیز به چاپ رسانده‌اند.