انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٣:٣٦

   
برگزاری مجمع عمومی سالانه


سی‌امین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ دوشنبه 2۲ مهرماه 1387 ساعت 5/5 بعدازظهر در محل آمفی‌تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، نبش جام جم برگزار می‌شود.

 
         
 
دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:
1. گزارش فعالیت‌های انجمن در یکسال گذشته
2. گزارش مالی و تصویب ترازنامه
3. بحث پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی (عدم حضور بیش از نیمی از اعضای پیوسته انجمن)، دعوت دوم مجمع عمومی برای تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1387 ساعت 5/5 بعدازظهر در همان محل پیش‌بینی شده است.

بدین‌وسیله از کلیه اعضای انجمن به‌ویژه اعضای پیوسته جهت حضور در جلسه مجمع عمومی سالانه دعوت به‌عمل می‌آید.