انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٢٥/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٩:٤٣

   
برگزاری مجمع عمومی سالانه (دعوت دوم)


نظر به رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی (دعوت اول) در تاریخ 22 مهرماه 1387، برگزاری جلسه دوم مجمع عمومی برای تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1387 ساعت 5/5 بعدازظهر در محل آمفی‌تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خ ولی‌عصر، نبش جام جم پیش‌بینی شده است.

 
         
 
دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:
1. گزارش فعالیت‌های انجمن در یکسال گذشته
2. گزارش مالی و تصویب ترازنامه
3. بحث پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

بدین‌وسیله از کلیه اعضای انجمن به‌ویژه اعضای پیوسته جهت حضور در جلسه مجمع عمومی سالانه دعوت به‌عمل می‌آید.