انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٢٥/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٩:٠٢

   
٢٥/٠٧/١٣٩٧
قابلیت های مدیریت فناوری اطلاعات: ادبیات، چارچوب ها و کاربردها  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : قابلیت های مدیریت فناوری اطلاعات: ادبیات، چارچوب ها و کاربردها  
     
 
سخنران: جناب آقای رضا کرمی- مشاور معماری سازمانی، استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها