انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/١٢/١٣٩٧ ساعت ١٦:٥٤

   
١٩/١٠/١٣٩٧
تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش 9.2  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش 9.2  
     
 
سخنران: جناب آقای رضا کرمی- مشاور معماری سازمانی، استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها