انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٢٦

   
١٥/٠٤/١٣٩٨
معرفی یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (نمونه های اجرایی)  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (نمونه های اجرایی)  
     
 
سخنران : آقای مهندس حمید گردش– مشاور و مدرس بین المللی ISO 27001 ITIL, COBIT, ، مدیر عامل شرکت ویرا جهان سیستم


لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها