انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٣٥

   
٢٧/٠٩/١٣٨٦
سخنرانی علمی آذر‌ماه 86  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)  
     
 
سخنرانی علمی آذر‌ماه انجمن در تاريخ سه‌شنبه 27/09/86، در محل سالن آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گرديد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها