انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٠٨

   
٢٨/٠١/١٣٨٧
سخنرانی علمی فروردین‌ماه 87  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : مزایا و مخاطرات ERP  
     
 
سخنرانی علمی فروردین ماه انجمن در تاریخ 28/1/87 در محل آمفی‌تئاتر سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس علیرضا بزرگمهری، مدیرعامل شرکت پرشیا فاواگسترش، و موضوع سخنرانی وی «مزایا و مخاطرات ERP» بود.

آقای مهندس بزرگمهری در این سخنرانی با تکیه بر تجربیات خود در زمینه نظارت بر تعدادی از پروژه‌های داخلی استقرار ERP، ابتدا به شفاف‌سازی برخی ابهامات در خصوص سیستم‌های مدیریت منابع سازمان پرداخت و سپس ضمن بیان تعاریف و ویژگی‌های اصلی این سیستم‌ها به تفصیل مزایای استقرار و مخاطرات موجود در پیاده‌سازی آن‌ها را مورد بحث قرار داد.

بخش پایانی سخنرانی آقای مهندس بزرگمهری به نحوه ارزیابی و انتخاب یک راه‌حل مناسب و نحوه نظارت بر استقرار سیستم‌های مدیریت منابع سازمان که منجر به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز آن در سازمان گردد اختصاص داشت.

در خامه این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت، به سؤالات حاضران در مورد موضوعات مطرح شده پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای مهندس علیرضا بزرگمهری به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان مدیریت صنعتی به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها