انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٣/١٣٩٧ ساعت ١٤:٤٦

   
٢٥/٠٢/١٣٨٧
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 87  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : راهکاری برای بهبود عملکرد کاربران ERP در سازمان‌ها  
     
 
سخنرانی علمی اردیبهشت ماه انجمن در تاريخ چهار‌شنبه 25/02/87، در محل سالن آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گرديد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها