انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:١٦

   
٢٥/١٠/١٣٨٧
سخنرانی علمی دی‌ماه 87  
         
 
موضوع سخنرانی : حقوق تجارت الکترونيکی  
     
 
سخنرانی علمی دی‌ماه انجمن در تاریخ 25/10/87 در محل آمفی تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. سخنران این جلسه خانم دکتر بتول آهنی و موضوع سخنرانی وی حقوق تجارت الکترونیکی بود.
خانم دکتر آهنی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کردند که باتوجه به حجم روز افزون تجارت الکترونیکی، مسائل حقوقی مرتبط با آن اهمیت دوچندانی یافته است و متأسفانه بسیاری از کاربران اینترنت و کسانی‌که به امر تجارت از طریق اینترنت می‌پردازند از آن آگاهی ندارند و از این رهگذر دچار ضرر و زیان مادی و معنوی می‌گردند.
سپس موضوعات زیر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
• مفهوم حقوق تجارت الکترونیکی
• اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی
• رویکرد نظام‌های حقوقی
• ابعاد حقوقی شامل قراردادها، مالکیت معنوی، حریم خصوصی و جرایم
در پایان این سخنرانی به پرسش‌های حاضران درباره موضوعات ارائه شده پاسخ داده شد.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از خانم دکتر بتول آهنی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و معاون پژوهشی و مشاور حقوقی مؤسسه حقوقی خانه جهانی وکلا به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها