انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٣

   
٢٩/٠٢/١٣٨٨
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 88  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : استفاده از کارت‌های هوشمند در بانکداری الکترونیکی  
     
 
سخنرانی علمی اردیبهشت ماه انجمن در تاریخ چهارشنبه 30/2/88 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. سخنران این جلسه آقای مهندس احمد هادی‌پور، معاون بازاریابی و فروش شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، و موضوع سخنرانی وی استفاده از کارت‌های هوشمند در بانکداری الکترونیکی بود.
آقای مهندس هادی‌پور در ابتدای سخنان خود با ذکر این که امروزه تجارت بیش از پیش وابسته به استفاده و بهره‌گیری از فناوری روز دنیا شده و با پیشرفت فناوری اطلاعات، انقلابی در تجارت ایجاد شده و ابزارهای نوینی در تجارت و همچنین سطوح ارایه خدمات مطرح شده است، به معرفی این ابزارهای نوین پرداخت و یکی از آن‌ها را که کارت‌های الکترونیکی می‌باشد به تفصیل مورد بررسی قرار دارد.
آقای مهندس هادی‌پور در ادامه به بررسی سهم پرداخت‌های خرد در جامعه و ابزارهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی، انواع کارت‌ها و مزایا و معایب هر یک از آن‌ها در راهبری کارآمد تجارت پرداخت. در خاتمه این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت، به پرسش‌های به عمل آمده درباره موضوعات ارائه شده پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که پیش از شروع این سخنرانی، طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، آقای مهندس مهران خوانساری ابیانه، نایب رئیس آن سازمان، اطلاعاتی در مورد این که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، توسعه و تکمیل ساختار متناظر با کمیته فنی مشترک فناوری اطلاعات (JTC1) را در دستور کار خود دارد، به اطلاع حاضران ‌رساند و از آنان برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل آورد.
انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مهندس احمد هادی‌پور به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان مدیریت صنعتی به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌کند.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها