انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:١٤

   
١٩/٠٣/١٣٨٩
جلسه گروه مدیریت پروژه خرداد ‌‌89  
         
 
موضوع سخنرانی : مدلسازی فرآیندهای سازمانی بادفتر مدیریت پروژه و چگونگی تشکیل آن در سازمان­ها  
     
 
جلسه خردادماه گروه تخصصی مدیریت پروژه انجمن در تاریخ 19 خرداد 1389 از ساعت 30/18 تا 20 در محل سالن همایش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.
دراین جلسه آقای مهندس مصطفی لطفی درباره «دفتر مدیریت پروژه و چگونگی تشکیل آن در سازمان‌ها» به سخنرانی پرداخت.
گزارش کامل‌تری از برگزاری این جلسه در همین شماره نشریه درج شده است.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای مهندس مصطفی لطفی به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌کند.
برای دريافت اسلايد اینجا را کلیک کنيد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها