انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٥٤

   
١٩/٠٧/١٣٨٩
جلسه گروه ERP مهرماه 89  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : ارائه مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی برای جذب اثربخش پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان  
     
 
جلسه مهرماه گروه تخصصی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) انجمن در تاریخ 19/7/89 در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس سعید امامی، سرپرست گروه تخصصی ERP انجمن، و موضوع سخنرانی، ارائه مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی برای جذب اثربخش پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بود.
آقای مهندس امامی در ابتدای سخنان خود، مروری سریع بر ضرورت بهره‌گیری اثربخش از فناوری اطلاعات و تاریخچه و نحوه پیاده‌سازی راه‌حل‌های ERP در ایران به‌عمل آورد و آنگاه به ارزیابی کلی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های ERP پرداخت. سپس مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی برای جذب اثربخش پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ارائه گردید.
در پایان این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت به پرسش‌های به‌عمل آمده پاسخ داده شد.
انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها