انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:١٤

   
١٣/٠٦/١٣٩١
جلسه گروه ERP شهریور ماه 91  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : میزگرد ارزیابی متدولوژی‌های پیاده‌سازی ERP در ایران  
     
 
جلسه شهریور ماه گروه تخصصی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ 13 شهریور 91 در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.
سخنران این جلسه آقای مهندس سعید امامی، سرپرست گروه تخصصی ERP انجمن و مدیر عامل شرکت مشاوران فناوری اطلاعات آگاهان و موضوع سخنرانی وی ارزیابی متدولوژی پیاده‌سازی ERP در ایران بود.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها