انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٠٧

   
١٣/٠٤/١٣٨٦
جلسه گروه نرم‌افزار تیرماه 86  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی پدیده Web 2  
     
 
جلسه گروه تخصصی نرم‌افزار و اینترنت انجمن در تاریخ 13/4/86 در سالن آمفی تئاتر مجتمع فنی تهران برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس شهریار عیوض‌زاده و موضوع سخنرانی، سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی پدیده وب 2 بود.

آقای مهندس عیوض‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به این که وب 2 عبارتی است که امروزه برای توصیف مجموعه‌ای از پدیده‌های در حال رخ دادن در فضای اینترنت به کار می‌رود، به بحث‌هایی که بر سر معنای واقعی وب 2 بین کارشناسان وجود دارد پرداخت و چنین نتیجه‌گیری کرد که به نظر می‌رسد تفکر عمومی به این سمت می‌رود که وب 2 پدیده‌ای قابل شناسایی و حائز اهمیت است که نگرش ما نسبت به کاربری اینترنت را دستخوش تغییر می‌کند.

آقای مهندس عیوض‌زاده در ادامه به این نکته اشاره کرد که وب 2 نه یک پدیده صرفاً فناورانه بلکه مجموعه‌ای از روندهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث می‌شود اینترنت و وب به مثابه سکّو و بستری همگن تلقی شود که کاربران در فضای آن به تبادل و افزودن محتوا و ارزش مشغول شوند و از همین رو ارزش افزوده محصولات اینترنتی نیز تجمیع ارزش افزوده همین کاربران باشد. سخنران سپس به تفصیل به بررسی این روندهای اجتماعی و اقتصادی پدیده وب 2 پرداخت و در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفت.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مهندس شهریار عیوض‌زاده به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و ازمدیریت محترم مجتمع فنی تهران به خاطر در اختیار گذاشتن محل سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها