انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٣/١٣٩٧ ساعت ٢٢:٢٣

   
٢٢/٠٥/١٣٩٣
جلسه گروه تخصصی نرم افزار و معماری مرداد93  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی سه فن آوری جدید در حوزه نرم افزارهای سازمانی مقیاس پذیر  
     
 
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها