انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٥/١٣٩٧ ساعت ١٦:٠٦

   
٢٢/٠٥/١٣٩٣
جلسه گروه تخصصی نرم افزار و معماری مرداد93  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی سه فن آوری جدید در حوزه نرم افزارهای سازمانی مقیاس پذیر  
     
 
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها