انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٩/١١/١٣٩٩ ساعت ٠٦:٣٠
انتشار شماره 250 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 250 گزارش کامپیوتر (مهر و آبان 99) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید
انتخاب مسئولان جدید انجمن انفورماتیک ایران

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن در تاریخ 10/10/1399 و برگزاری انتخابات بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 18/10/1399 برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان مسئولان انجمن به مدّت 3 سال انتخاب گردیدند.


1- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات
2- آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت‌های علمی و فنی
3- آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار
4- آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی
5- آقای سیّدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش
کتاب تراوش های ذهنی
(25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی)

درباره کتاب:

جان بروکمن از افراد شناخته شده و مشهور دنیای علم و فناوری است.این کتاب برآمده از گفتگوی های مداومی است که با تعدادی از مهم ترین اندیشمندان درباره این که هوش مصنوعی چیست و به چه منظوری است ، به عمل آمده است. کسانی که می خواهند از تاثیرات هوش مصنوعی بر زندگی آینده ما آگاه گردند ، هیچ سرآغازی بهتر از این کتاب پیدا نخواهند کرد

از انتشارات انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد برای خرید کتاب با دفتر انجمن انفورماتیک ایران به شماره 66412861 تماس بگیرید.
برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره

مجمع عمومی سالانۀ انجمن (دعوت دوم) در تاریخ 99/10/10 به‌صورت مجازی برگزار گردید.


گزارش مجمع
گزارش انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انتشار شماره 249 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 249 گزارش کامپیوتر (مرداد و شهریور 99) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید
اخبار انجمن
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
عضویت دائمی در انجمن
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
را‌ه‌اندازی گروه تخصّصی محاسبات و سامانه های توزیعی
::ادامه::