انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٢٨/٠٥/١٣٩٧ ساعت ١٧:٣٢
     
 
نام و نام خانوادگی نشانی الكترونیكی سمت
آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ mashayekh@isi.org.ir رئیس هیأت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات
آقای دکتر اسلام ناظمی   نایب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا باقری ar_bagheri@aut.ac.ir دبیر انجمن
آقای مهندس محمدحسن محوری m.h.mehvari@gmail.com خزانه‌دار
آقای دکتر محمد گنج‌تابش   سرپرست کمیتۀ آموزش
آقای مهندس سعید امامی   سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی
آقای دکتر علی فرخی ali_farrokhi@rcii.ir عضو هیأت مدیره
آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی sadighim@gmail.com عضو علی‌البدل
آقای مهندس علیرضا ماهیار alireza@mahyar.info عضو علی‌البدل
آقای دکتر افشین نیاکان drniakan@epd.ir بازرس اصلی