انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. جمعه  ٠٣/٠٢/١٤٠٠ ساعت ١٣:٠٦
     
  اعضای افتخاری

بر طبق اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه فناوری اطلاعات و یا کمک‌های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیأت مدیره انجمن به عنوان عضو افتخاری انجمن تعیین می‌گردند.

تنها عضو افتخاری انجمن تاکنون آقای دکتر محمد سپهری راد می‌باشد.