انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 234, ویژه مرداد و شهریور ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٢٨/٠٨/١٣٩٦ ساعت ١٣:٥٠
     
 

گروه تخصصی راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
www.itsmgv.ir


سرپرست گروه : مهندس هژیر کرباسی Itsm@isi.org.ir
اعضا کمیته راهبری گروه تخصصی : سرکارخانم دکتر بتول ذاکری

امروزه استفاده از تكنولوژی اطلاعات در سازمان‌ها و شرکت‌ها گسترش روزافزونی یافته است. این امر وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات را افزایش داده و در نتیجه موضوع راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات را از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار كرده است. از طرفی تغییر سریع تكنولوژی‌ها و جابجائی نیروی انسانی، اداره آن را در سازمان‌ها با چالش‌های جدی مواجه نموده‌است.
یكی از راهكارهای مواجهه با این چالش‌ها، تبعیت از چارچوب‌ها و استانداردهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات است. این استانداردها و چارچوب‌ها با تعیین الزامات و تجارب برتر در خصوص راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، زمینه را برای راهبری و مدیریت هرچه بهتر فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فرآهم می‌آورند. از جمله حوزه‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات و چارچوب‌های مورد استفاده عبارتند از :

 • راهبری فناوری اطلاعات : مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 38500 و چارچوب COBIT
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات : مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 20000 و چارچوب‌های CMMI-SVC و ITIL و eTOM
 • مدیریت تامین و برون‌سپاری فناوری اطلاعات : مبتنی بر چارچوب‌های CMMI-ACQ ، eSCM و ISPL
 • مدیریت امنیت فناوری اطلاعات : مبتنی بر مجموعه استانداردهای ISO/IEC 27000 و چارچوب RMM
 • مدیریت داده‌ها و اطلاعات : مبتنی بر مدل بلوغ قابلیت مدیریت داده‌ها DMM ، استاندارد کیفیت داده‌ها DQ ، مدیریت یکپارچگی داده‌ها، مدیریت داده‌های اصلی Master Data Management

بمنظور توسعه و اشاعه كاربرد این استانداردها و چارچوب‌ها و همچنین به اشتراك گذاردن تجارب حاصل از بكاربستن آنها، زیر گروه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در انجمن انفورماتیك ایران تاسیس شده‌است. این زیرگروه با در اختیار قراردادن شبكه‌ای از متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و همچنین ترتیب دادن كنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف، زمینه را برای راهبری و مدیریت بهتر فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فرآهم می‌كند، بگونه‌ای كه واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات بتوانند خدمات پایدار و با كیفیت را به صورت داخلی یا خارجی با پیروی از الگوهای برتر ارائه كنند.
مهمترین اهداف گروه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات عبارتند از :

 • ایجاد مرجعی برای اعضای انجمن جهت تبادل اطلاعات و اشتراک دانش و تجربیات در زمینه كاربست استانداردها و چارچوب‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • همسو سازی و ترویج منافع همه افراد و سازمانهای درگیر در آموزش، استفاده و یا ارائه محصولات و خدمات راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • شناسایی و تشویق افراد و سازمانهای موفق در بهره‌برداری از بهترین تجارب راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • تلاش در جهت ارتقاء جایگاه و نقش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات  در سازمان‌های دولتی و خصوصی
 • انتشار و اشاعه اطلاعات و دانش کاربردی راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • بهبود و ارتقاء روش‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی مورد نیاز برای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات