انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٢:٥٠
     
  گروه تخصصی چندرسانه ای

گروه تخصصی چندرســـــــانه ای به بحث در مورد فنــــــاوری ها و استــــــــانداردهای جدید سیستم های چندرسانه ای (Multimedia Systems) اختصاص دارد.

سرپرست گروه تخصصی چندرسانه ای انجمن آقای مهندس بابک طاهری (b.taheri@parandpardazesh.com) می‌باشد.