انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/١٢/١٣٩٦ ساعت ١٨:٢٨
     
  گروه تخصصی چندرسانه ای

گروه تخصصی چندرســـــــانه ای به بحث در مورد فنــــــاوری ها و استــــــــانداردهای جدید سیستم های چندرسانه ای (Multimedia Systems) اختصاص دارد.

سرپرست گروه تخصصی چندرسانه ای انجمن آقای مهندس بابک طاهری (b.taheri@parandpardazesh.com) می‌باشد.