انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٣/١٣٩٧ ساعت ٢٢:١٤
     
  گروه تخصصی چندرسانه ای

گروه تخصصی چندرســـــــانه ای به بحث در مورد فنــــــاوری ها و استــــــــانداردهای جدید سیستم های چندرسانه ای (Multimedia Systems) اختصاص دارد.

سرپرست گروه تخصصی چندرسانه ای انجمن آقای مهندس بابک طاهری (b.taheri@parandpardazesh.com) می‌باشد.