انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. دوشنبه  ٢٠/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٣:٣٦
     
  گروه تخصصی شیء‌گرایی

گروه تخصصی شیء‌گرایی به بحث در مورد نرم‌افزارهای شیء‌گرا (متدولوژی‌ها، مدل‌ها، تکنیک‌ها و ...) اختصاص دارد. جلسات این گروه در حال حاضر در دومین چهارشنبه هر ماه برگزار می‌گردد. محل و برنامه هر جلسه از طریق فهرست پست الکترونیک انجمن به اطلاع اعضای گروه رسانده می‌شود.

سرپرست گروه تخصصی شیء‌گرایی انجمن آقای مهندس نوید خسروی (nkh@isi.org.ir) می‌باشد.