انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٥٦
     
 

گروه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده
مسئول گروه: آقای دکتر شمس اله قنبری
(myrshg@gmail.com)


اهداف گروه

 • انجام فعالیت های تخصصی در حوزه محاسبات وسامانه های توزیع شده
 • کاربردی سازی محاسبات و سامانه های توزیع شده به منظور دسترسی سریع و بهینه به خدمات
 • انجام فعالیت های دانش بنیان به منظور ایجاداشتغال وتولید عل با توجه به پتانسیل های بسیار با ی محاسبات و سامانه های توزیع شده خصوصا در حوزه محاسبات با کارایی بالا
 • توسعه ابعاد کاربردی مرتبط در رشته های مختلف دانشگاهی و صنعتی به منظور تاثیرگذاری در نقشه علمی کشور
 • ادامه انتشار مجله علمی موجود در گروه تخصصی و همکاری و مشارکت در ارایه مطالب و مقالات علمی برای چاپ در مجلات انجمن انفورماتیک ایران

برنامه های گروه تخصصی

 • ایجاد ارتباط با پژوهشگران و افراد خبره در حوزه های مرتبط با فنّاوری اطلاعات،(IT) ، فنّاوری ارتباطات (CT) و فراهم نمودن زمینه‌های شناسایی و همکاری مشترک بین آنها
 • همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام درجهت پیوند و همکاری دستگاههای اجرائی با مجموعه های علمی و تحقیقاتی
 • توسعه فرهنگ استفاده مطلوب از توانمندیهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
 • ارزیابی وتحلیل عوامل رشد کشورهای مشابه دیگر و استفاده مطلوب از تجربیات دیگران در توسعه کشور درحوزه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات
 • گسترش شبکه متخصصان این حوزه با عضوگیری و مشارکت متقابل
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه آموزشی در هرماه و ارایه آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده
 • برگزاری جلسات تخصصی ماهیانه
 • ارایه گزارش 6 ماهه و سالانه به انجمن از فعالیت گروه