انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٢٣
     
  اعضای دائم

لیست اعضای دائم حقیقی و حقوقی برای درج در سایت انجمن انفورماتیک ایران به شرح زیر میباشد:

اعضای حقیقی:
1. آقای علی موفقی اردستانی(عضو پیوسته)

2. آقای وحید مجیدی(عضو پیوسته)

3. آقای امیر خاوران(عضو پیوسته)

4. خانم لادن جزی(عضو پیوسته)

5. آقای علیرضا خلیلیان(عضو پیوسته)

6. آقای داریوش نیکنام(عضو پیوسته)

اعضای حقوقی:
1. شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان(عضو حقوقی)

2. شرکت تجارت سرو ماندگار(عضو حقوقی)

3. شرکت گلرنگ سیستم(عضو حقوقی)

4. شرکت ندا رایانه(عضو حقوقی)

5. پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(عضو حقوقی)

6.شرکت نویان ابر آروان(عضو حقوقی)

7. شرکت داده ورذی فرادیس البرز(عضو حقوقی)

8. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (عضو حقوقی)

9. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها ( عضو حقوقی )

10.شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان افزار نوین(اعضا حقوقی)

11.شرکت پرداخت الکترونیک سداد(اعضا حقوقی)

12. شرکت رایانه همراه کیان(اعضا حقوقی)

13.شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

14.گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و اصلیت ماندگار