انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٠٩:٠٨
 

پیام دکتر بهروز پرهامی
بنیان‌گذار و نخستین رئیس انجمن انفورماتیک ایران

به مناسبت انتشار دویستمین شماره گزارش کامپیوتر

 

با درود به اعضای گرامی‌ و دست‌اندرکاران انجمن:

بسیار خشنود و سپاسگزارم که به بهانه انتشار دویستمین شماره نشریه گزارش کامپیوتر و آغاز سی‌ و سومین سال فعالیت انجمن انفورماتیک ایران می‌‌توانم این پیام را برایتان بفرستم و این دو رویداد مهم را به‌ شما تبریک بگویم.
هنگامی‌که به اتفاق گروهی از همفکران، این انجمن را پایه گذاشتیم و با جدیت برای پرداختن به امور علمی‌ و فنی در جوّ انقلابی‌ و مملو از بدبینی‌ (نسبت به دانش پژوهان و فناوران) آن سال‌ها کمر همّت بستیم، هرگز چند دهه فعالیت علمی‌ و انتشار صدها شماره از نشریه علمی‌ انجمن را پیش‌بینی‌ نمی‌‌کردیم. بنابراین، صرف  فرستادن این پیام برای من شادی‌زا و غرورآفرین است. این تداوم فعالیت بی‌‌شک مدیون خدمات و از خودگذشتگی‌های مدیران و آن دسته از اعضای دانشور و آینده‌نگری‌ است که با ایراد سخنرانی، نگارش مقاله، تدریس دوره‌های آموزشی، و دیگر خدمات علمی‌ و فنی، انجمن را در شرایطی دشوار غنی ساخته و به پیش برده‌اند.
البته ابراز  سرور و احساس غرور در این برهه از حیات انجمن کافی‌ نیست. متأسفانه، فعالیت و پیشبرد هدف‌های انجمن نه تنها با مرور زمان آسان‌تر نشده، که با مشکلات بیشتری هم رو در رو است. اما دقیقاً تحت همین شرایط دشوار است که نقش انجمن اهمیت می‌‌یابد و حتی جنبه حیاتی پیدا می‌‌کند. کاربرد فناوری انفورماتیک دیگر محدود به محاسبات علمی‌، داده‌پردازی  تجاری، الگوسازی، و امور دیگری از این دست نیست. امروز کامپیوتر و دیگر ابزارهای الکترونیکی نقش بزرگی‌ در ارتباطات و ساختارهای اجتماعی ایفا می‌کنند، نقشی‌ که به زودی از کاربردهای دیگر پیشی‌ خواهد گرفت. مفهوم «دهکده جهانی‌«، که روزی رویا و بلندپروازی محسوب می‌‌شد، اکنون تحقق‌ یافته و جوامع انسانی‌ را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است. در این راستا، ایران، که همواره پیشتاز فناوری انفورماتیک در منطقه بوده است، می‌‌تواند با برنامه‌ریزی درست و احتراز از کوته‌بینی‌‌ها از بازیگران اصلی‌ باشد.
امیدوارم که انجمن انفورماتیک ایران نقشی‌ گسترده در استقرار فرهنگ حرفه‌ای، تعهد به امانت علمی‌، اجتناب از گزافه‌گویی، و بهره‌گیری از فناوری انفورماتیک برای پیشبرد سطح علم و صنعت در سرزمین‌مان ایفا کند. به امید روزی که بتوانید پنجاهمین سالگرد فعالیت انجمن و انتشار سیصدمین شماره گزارش کامپیوتر را گرامی‌ دارید، برای همه شما عزیزان شادی و پیروزی آرزو می‌‌کنم.

با تقدیم احترام
بهروز پرهامی
(سنتا باربارا، کالیفرنیا)