انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/١٢/١٣٩٦ ساعت ١٨:٢٥
     
  اشتراک در گزارش کامپیوتر

 
  برای دریافت فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر بر روی عبارت زیر کلیک نمایید:  
     
  فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر (نسخه چاپی)