انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٣:١٠

 

لوگو

شرکت چارگون
www.chargoon.com

شرکت خدمات مهندسی عصر اندیشه
www.asre-andisheh.com

شرکت داده پردازی نیلرام مانا
www.nilram.info

شرکت گام الکترونیک
www.gamelectronics.com

شرکت داده پردازی دوران
www.douran.com

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
www.irisaco.com

شرکت مشاوران یام آذر
www.yamazar.com

شرکت سبز داده افزار
www.greendataware.com

لوگو

شرکت گروه مهندسین فرایند
www.farayandmea.com

پویندگان تجارت دهکده جهانی
www.ptj.ir

سندپرداز
www.sanadpardaz.com

لوگو

گروه نرم افزاری پیوست
www.payvast.com

لوگو

شرکت مانیر
www.manirco.com

شرکت رایاوران توسعه
www.Rayavaran.com

شرکت پایه‌ریزان راه‌کارهای فراگیر
www.PRF.ir

شرکت سامانه پرداز اریس
www.arissystem.com

لوگو

شرکت بهینه کوشان سپهر
(بهکو)
www.behko.com

لوگو

شرکت شرق رایا
www.shargh-raya.com

لوگو

شرکت نماد ايران
www.namaadiran.com

شرکت برگ سیستم پویا
www.bargsys.com

شرکت مهندسی بهینه ایران
www.behinehiran.com

شرکت گلرنگ سیستم
www.Golrangsystem.co

شرکت باران آبی بلورین
www.bluerain.ir

شرکت مهندسی نرم افزار فرارای (سهامی خاص)
www.fararay.com

لوگو

شرکت گسترش فضای مجازی نوید ایرانیان
www.navidiranian.ir

شرکت سامه ‌آرا پردازشگر
www.samehara.com

شرکت رهنمود فراگیر پاسارگاد
www.rahnemoodco.com

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم‌افزار
www.ican.ir

شرکت فرارای

شرکت مهندسی رای دانا آفرین
www.raydana.com

شرکت ماموت مدیریت سیستم‌ها
www.mammut-system.com

شرکت سافت سیستم کیش
www.softsys.net

شرکت نوماتک ایرانیان
www.nomatec.net

راهکارهای برتر یکپارچه ساپارد اروین
www.sapard.ir

شرکت گروه مشاورین ورانگر نوین
www.varangegar.com

لوگو

همکاران سيستم
www.systemgroup.net

شرکت آفرینش رایانه کیهان
www.arkgroup.ir

شرکت پارس اوک کیش
www.parsavec.ir

شرکت راهبر نیروی خراسان

فناوری نوین رایا شریف
www.fanaraco.com

شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پرسیس رای بین
www.raybin.ir

شرکت نسیم ارتباط دماوند
www.Damavandco.com

شرکت فنارا
www.Fanaraco.com

شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی

شرکت پردازش موازی سامان
www.sppc.co.ir

شرکت پردازش اطلاعات ریسمان
www.rismun.com

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
www.ilia-erp.com