انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٢:٢٥

 

شرکتفن آوری اطلاعات و ارتباطات اطلس یاب ترشیز
www.ticoapp.ir

شرکتخبره حسابان ره آورد

شرکت مدیران سیستم پاسارگاد
Modiransystem.com

شرکت keyana fze
www.keyana.ae

شرکت تحلیلگران سامانه آریا
www.ariadavam.ir

مجتمع داده ها و سیستم ها

شرکت نواندیشان مدیا نام
www.mediand.ir

موسسه تدبیرگران موج سوم

شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات
www.itorbit.net

شرکت گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر
www.avintech.net

شرکت مدیران سیستم نوین ایرانیان
www.msni-co.com

شرکت ایران رایانه
www.iranrayaneh.com

شرکت طرفه‌نگار
www.torfehnegar.com

شرکت آریانا پرداز آینده ( آرپا )
www.arpa-co.ir

لوگو

شرکت سرو رایانه
www.sarvrayaneh.com

شرکترایان پرتو نگار

شرکت اختر رایانه پارس
www.arpsoft.ir

شرکت شایگان سیستم
www.shygunsys.com

شرکت گاتا

شرکت همراهان سیستم گوهر
www.hamrahansystem.com

شرکت داده پردازان احداث
www.dpe.ir

شرکت سنجه حساب

شرکت زامیاد

شرکت داده پردازی حرفه ای ها
www.herfeiha.com

شرکت پژند الکترونیک
www.pajal.net

شرکت آلفا افزار
www.alphaafzar.net

شرکت نوین ایده پرداز آدنا

گروه توسعه نرم‌افزار مرکز نشر
www.nashrit.com

شرکت توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان
www.abaneganco.com

شرکت گستره چتر نیلی
www.cnili.com

شرکت پندار کوشک ایمن 
www.pki.co.ir

شرکت اهورا سیستم اهواز
www.rahyabaran.com

شرکت رهیاب رایان فردا
www.rahyabaran.com

شرکت پردازش اطلاعات وارتباطات هاماوران آسیا
www.hamavaran.com

تیم تعمیرات و نگهداری خطوط لوله خاورمیانه
www.teampipeline.com

شرکت آناهیتا فن پارس  
www.afpco.ir

شرکت هوشمند رایانه گستر
www.hrgsoft.ir

شرکت مهندسی تکرو سیستم
www.TakroSystem.com

شرکتخدمات مهندسی فناوری های طیف گستر اطلس طاها
www.tafegostar.com

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت برنا طراح الکتریک
www.ebte.ir

شرکت صنایع فن­آوری طراحان بهینه
www.tbcom.ir

شرکت تدبیرگران نوآوری رایسان
www.raisun.ir

شرکت آناد صنعت سپهر
www.anadgroup.com

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار فراپیام
www.farapayam.com

شرکت آریا ایمن تدبیر
www.AITCE.co

شرکت ارغوان پژوهش ایرانیان

شرکتچرخه داده های سبز
www.charkheh.com

شرکتفناوری اطلاعات پارسا قشم
www.itparsa.com

شرکتتوسعه هوش موازی
www.pid.co.ir

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت فاوا هزاره کیش
www.favakish.ir

شرکت آتیه ژرف اندیشان سیمرغ
Ajancy.cab

شرکتپیشگامان فن آوری هوداد
Ham-ahang.com

شرکت چشم اندار تجارت به­دان
www.Behdaan.com

شرکت فناوری ارتباط امن خاورمیانه

شرکتداده کاوان پیشرو ایده ورانگر
www.varanegar.com

شرکت مهندسی سپهر رایان سپنتا
www.e-ghorfe.ir

شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین
www.itglobe.co

شرکت نرم­ ا فزاری امن پرداز
www.amnpardaz.com

شرکتفن آوران مشاور همراه آسایش

شرکتانتقال دانش صنعت انرژی برق
www.edsabco.com

شرکتتحلیلگران فن آوری پویش نور
www.tagpen.ir

شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت
www.stts.ir

شرکتدی کاو ماندگار

شرکت آریاز بهگران کسب و کار
Ariyaz.com
     

شرکتسروش رایانه ایرانیان
Sri.co.ir

شرکتفن اوران درنویس
www.dornevis.com

شرکتتوسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
www.tosanecom.com
     

شرکتمهندسین مشاور نقش بوستان گستر
www.nbgco.ir

شرکتمهندسی نرم افزار فرا پیام
www.Farapayam.com

شرکتخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر طاها
www.Tafegostar.com
     

شرکت فاوا وب بیست و چهار
www.ict-24.com

شرکت هورماه رابین خاور
www.hoormah.com

شرکت عصر آمار و فناوری اطلاعات
www.fabirnet.ir
     

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند
www.makansystem.com