انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠١/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٤٠

 

شرکتفن آوری اطلاعات و ارتباطات اطلس یاب ترشیز
www.ticoapp.ir

شرکتخبره حسابان ره آورد

شرکت مدیران سیستم پاسارگاد
www.pms-co.com

شرکت keyana fze
www.keyana.ae

شرکت تحلیلگران سامانه آریا
www.ariadavam.ir

شرکت مهندسی نرم افزار ایده گستر پوریا
www.pid-soft.net

شرکت نواندیشان مدیا نام
www.mediand.ir

موسسه تدبیرگران موج سوم

شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات
www.itorbit.net

شرکت امن پرداز ان سورنا
www.sorenasecurity.ir

شرکت مدیران سیستم نوین ایرانیان
www.msni-co.com

شرکت ایران رایانه
www.iranrayaneh.com

شرکت طرفه‌نگار
www.torfehnegar.com

شرکت آریانا پرداز آینده ( آرپا )
www.arpa-co.ir

لوگو

شرکت سرو رایانه
www.sarvrayaneh.com

شرکت سبزافزار آریا
www.sabzafzar.com

شرکت اختر رایانه پارس
www.arpsoft.ir

شرکت شایگان سیستم
www.shygunsys.com

شرکت گاتا

شرکت همراهان سیستم گوهر
www.hamrahansystem.com

شرکت داده پردازان احداث
www.dpe.ir

شرکت سنجه حساب

شرکت زامیاد

شرکت داده پردازی حرفه ای ها
www.herfeiha.com

شرکت پژند الکترونیک
www.pajal.net

شرکت آلفا افزار
www.alphaafzar.net

شرکت نوین ایده پرداز آدنا

گروه توسعه نرم‌افزار مرکز نشر
www.nashrit.com

شرکت توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان
www.abaneganco.com

شرکت گستره چتر نیلی
www.cnili.com

شرکت پندار کوشک ایمن 
www.pki.co.ir

شرکت اهورا سیستم اهواز
www.rahyabaran.com

شرکت رهیاب رایان فردا
www.rahyabaran.com

شرکت پردازش اطلاعات وارتباطات هاماوران آسیا
www.hamavaran.com

تیم تعمیرات و نگهداری خطوط لوله خاورمیانه
www.teampipeline.com

شرکت آناهیتا فن پارس  
www.afpco.ir

شرکت هوشمند رایانه گستر
www.hrgsoft.ir

شرکت مهندسی تکرو سیستم
www.TakroSystem.com

شرکت مشاوران اندیشمند رادنگر
www.co-mar.ir

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت برنا طراح الکتریک
www.ebte.ir

شرکت صنایع فن­آوری طراحان بهینه
www.tbcom.ir

شرکت تدبیرگران نوآوری رایسان
www.raisun.ir

شرکتموسسه فرهنگی دیجیتال تدارک نرم افزار پایتخت پارسیان
www.TNp24.co

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار فراپیام
www.farapayam.com

شرکت آریا ایمن تدبیر
www.AITCE.co

شرکت ارغوان پژوهش ایرانیان

شرکت فناور کهکشان دانا

شرکت توسعه زیر ساخت ماهان تک
www.mahantech.co

شرکتتوسعه هوش موازی
www.pid.co.ir

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت فاوا هزاره کیش
www.favakish.ir

شرکت آتیه ژرف اندیشان سیمرغ
Ajancy.cab

شرکتپیشگامان فن آوری هوداد
Ham-ahang.com

شرکت چشم اندار تجارت به­دان
www.Behdaan.com

شرکت فناوری ارتباط امن خاورمیانه

شرکتداده کاوان پیشرو ایده ورانگر
www.varanegar.com

شرکت پیک فرزانه پویان
www.isDynamic.com

شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین
www.itglobe.co

شرکت نرم­ ا فزاری امن پرداز
www.amnpardaz.com

شرکتفن آوران مشاور همراه آسایش

شرکتانتقال دانش صنعت انرژی برق
www.edsabco.com

شرکتتحلیلگران فن آوری پویش نور
www.tagpen.ir

شرکتحافظه سبز نوین پارس
www.hsnpco.com

شرکتکارانس ایرانیان
www.Karans.co

شرکتایده نوآوران سرا تدبیر
www.inest.ir
     

شرکتسروش رایانه ایرانیان
Sri.co.ir

شرکتفن اوران درنویس
www.dornevis.com

شرکتحامیان ماندگار فرتاک روشن
www.anarvote.ir
     

شرکتمهندسین مشاور نقش بوستان گستر
www.nbgco.ir

شرکتمهندسی نرم افزار فرا پیام
www.Farapayam.com

شرکتخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر طاها
www.Tafegostar.com
     

شرکت فاوا وب بیست و چهار
www.ict-24.com

شرکت هورماه رابین خاور
www.hoormah.com

شرکت عصر آمار و فناوری اطلاعات
www.fabirnet.ir
     

شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت
www.stts.ir

شرکت آناد صنعت سپهر
www.anadgroup.com

شرکتفناوری اطلاعات پارسا قشم
www.itparsa.com

شرکترایان پرتو نگار

شرکتچرخه داده های سبز
www.charkheh.com

شرکتتوسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
www.tosanecom.com
     

شرکتدی کاو ماندگار