انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 231, ویژه بهمن و اسفند ماه 95 منتشر شد. سه شنبه  ٠٥/٠٢/١٣٩٦ ساعت ١٨:٥١

 

لوگو

همکاران سيستم
www.systemgroup.net

شرکت سافت سیستم کیش
www.softsys.net

شرکت مدیران سیستم پاسارگاد
www.pms-co.com

شرکت keyana fze
www.keyana.ae

شرکت تحلیلگران سامانه آریا
www.ariadavam.ir

شرکت مهندسی نرم افزار ایده گستر پوریا
www.pid-soft.net

شرکت نواندیشان مدیا نام
www.mediand.ir

موسسه تدبیرگران موج سوم

شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات
www.itorbit.net

شرکت امن پرداز ان سورنا
www.sorenasecurity.ir

شرکت داده‌پردازان آبشار
www.abshar.biz

شرکت ایران رایانه
www.iranrayaneh.com

شرکت طرفه‌نگار
www.torfehnegar.com

شرکت آریانا پرداز آینده ( آرپا )
www.arpa-co.ir

لوگو

شرکت سرو رایانه
www.sarvrayaneh.com

شرکت سبزافزار آریا
www.sabzafzar.com

شرکت اختر رایانه پارس
www.arpsoft.ir

شرکت شایگان سیستم
www.shygunsys.com

شرکت گاتا

شرکت همراهان سیستم گوهر
www.hamrahansystem.com

شرکت داده پردازان احداث
www.dpe.ir

شرکت سنجه حساب

شرکت زامیاد

شرکت داده پردازی حرفه ای ها
www.herfeiha.com

شرکت پژند الکترونیک
www.pajal.net

شرکت آلفا افزار
www.alphaafzar.net

شرکت نوین ایده پرداز آدنا

گروه توسعه نرم‌افزار مرکز نشر
www.nashrit.com

شرکت توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان
www.abaneganco.com

لوگو

شرکت رایانه خدمات امید
www.ocs.co.ir

شرکت پندار کوشک ایمن 
www.pki.co.ir

شرکت اهورا سیستم اهواز
www.rahyabaran.com

شرکت رهیاب رایان فردا
www.rahyabaran.com

شرکت پردازش اطلاعات وارتباطات هاماوران آسیا
www.hamavaran.com

تیم تعمیرات و نگهداری خطوط لوله خاورمیانه
www.teampipeline.com

شرکت آناهیتا فن پارس  
www.afpco.ir

شرکت هوشمند رایانه گستر
www.hrgsoft.ir

شرکت مهندسی تکرو سیستم
www.TakroSystem.com

شرکت مشاوران اندیشمند رادنگر
www.co-mar.ir

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت برنا طراح الکتریک
www.ebte.ir

شرکت گام الکترونیک
www.gamelectronics.com

شرکت تدبیرگران نوآوری رایسان
www.raisun.ir

شرکتموسسه فرهنگی دیجیتال تدارک نرم افزار پایتخت پارسیان
www.TNp24.co

گروه شرکت های مهندسی نرم افزار فراپیام
www.farapayam.com

شرکت آریا ایمن تدبیر
www.AITCE.co

شرکت ارغوان پژوهش ایرانیان

شرکت فناور کهکشان دانا

شرکت توسعه زیر ساخت ماهان تک
www.mahantech.co

شرکت پاریزان صنعت دانش
www.PARIZANCO.IR

شرکت راهکارهای جامع ارشن
www.ershants.com

شرکت فاوا هزاره کیش
www.favakish.ir

شرکت مهندسی فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز
www.faratarh.net

شرکتپیشگامان فن آوری هوداد
Ham-ahang.com

شرکت چشم اندار تجارت به­دان
www.Behdaan.com

شرکت فناوری ارتباط امن خاورمیانه

شرکت حامی سیستم شریف
www.Hamisystem.ir

شرکت پیک فرزانه پویان
www.isDynamic.com

شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین
www.itglobe.co

شرکت نرم­ ا فزاری امن پرداز
www.amnpardaz.com

شرکتفراکنش
www.faraconesh.com

شرکتانتقال دانش صنعت انرژی برق
www.edsabco.com

شرکتتحلیلگران فن آوری پویش نور
www.tagpen.ir

شرکتحافظه سبز نوین پارس
www.hsnpco.com

شرکتکارانس ایرانیان
www.Karans.co

شرکتایده نوآوران سرا تدبیر
www.inest.ir
     

شرکتسروش رایانه ایرانیان
Sri.co.ir