انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 231, ویژه بهمن و اسفند ماه 95 منتشر شد. سه شنبه  ٠٥/٠٢/١٣٩٦ ساعت ١٨:٥١

 

شرکت زورق آرامش
www.zoraq.com

شرکت طبیعت زنده
www.tezlabs.com

شرکت راهبر نیروی خراسان(رانیر)

شرکت خرد پیروز
www.kpc.co.ir

شرکت کیسون
www.kayson-ir.com

گروه کارخانجات چینی مقصود
www.maghsoudgroup.com

شرکت مهندسی همکار پیمان البرز
www.hamkarpeyman.com

شرکت آراد رایانه لیان
www.arad-itc.com

شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
www.mapnaboiler.com

شرکت ارتباط پردازان تجارت ایریسا

شرکت مهندسی آریا تدبیر ایلیا
www.eilyaict.com

شرکت پردازش هوشمند البرز
www.pha.co.ir

شرکت پتروسان کالا نماد
www.knwifi.ir

شرکت بهسازان صنعت و اطلاعات
www.3i.co.ir

لوگو

شرکت پارسین تجارت پایا کیش

شرکت تعاونی آموزشی خدماتی رایانه ای پیام دانش شهرکرد
www.Payamdanesh.ir

شرکت اتصال صنعت میانه
www.esmcell.com

شرکت توسعه راهکارهای نور مبین (ترنم)
www.mobinsp.ir

شرکت توزیع برق آذربایجان
www.waepd.ir

شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت
www.Ava-salamat.ir

شرکت ارتباطات نت میهن
www.Mihanwebhost.com

شرکت گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا
www.kavoshcom.com