انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٥/٠٤/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٥٧

   
تعداد اخبار موجود: 86
عضویت دائمی در انجمن
چاپ چهاردهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تجدید چاپ کتاب‌های بازنگری در کار و کار عمیق
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
اهداء کتاب به برندگان مسابقۀ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی
شرکت در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها
برپایی غرفه در سومین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
وبینارهای بهارۀ گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
چاپ چهارم کتاب کار عمیق
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن
برگزاری سخنرانی مشترک با انجمن اقتصاددانان ایران
برگزاری نشست آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
بازدید علمی از شرکت کافه بازار
نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
برگزاری جلسات هیئت مدیرۀ انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
اتمام چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ یازدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری جلسۀ مشترک سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن
بزرگداشت روز مهندسی
برگزاری مراسم گرامی‌داشت چهلمین سال فعالیت انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها
انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
تأیید مسئولان جدید انجمن از سوی وزارت علوم
جشن چهل سالگی انجمن
انتشار کتاب کار عمیق
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتشار کتاب کار عمیق
انتخاب مسئولان انجمن
چاپ ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بازدید از رویداد «روز فناوری»
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم
شرکت در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
برگزاری مجمع عمومی سالانه
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن
چاپ پنجمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری وبینار معماری کسب و کار
حضور اُنس در الکامپ 23
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تفاهم نامۀ همکاری
چاپ چهارمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ دوم کتاب بازنگری در کار
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی- پژوهشی
تبریک سال نو
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
چاپ دومین شمارۀ مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی
چاپ کتاب بازنگری در کار
راه‌اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم‌افزار
برگزاری دورۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
ادغام دو گروه تخصصی انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
اخبار اعضای حقوقی
مشارکت در پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی منتشر شد
توقف فعالیت های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
شرکت در مجمع عمومی سالانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران
بررسی راه اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم افزار
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری برافکن
تبریک سال نو
 
  آرشیو اخبار آرشیو اخبار