انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٢:٣٦

   
٠٢/٠٤/١٣٨٩
مشکل انجمن برای تأمین محل سخنرانی  
         
 

انجمن در سال جاری با مشکل تأمین محل برگزاری سخنرانی‌های علمی خود روبرو شده است. بدین‌وسیله از کلیه اعضای گرامی انجمن که می‌توانند دراین زمینه یاری‌رسان انجمن باشند دعوت می‌شود با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت