انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٦/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٣٣

   
٠٩/٠٤/١٣٨٩
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیأت‌مدیره انجمن، در جلسه مجمع عمومی سالانه شورای انجمن‌های علمی ایران که در تاریخ 9/4/1389 در سالن اجتماعات دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل شد شرکت نمود.

این جلسه به علت نرسیدن به حدنصاب رسمیت نیافت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت