انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٠١/١١/١٣٩٦ ساعت ٠٤:٢٤

   
٠٩/٠٤/١٣٨٩
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیأت‌مدیره انجمن، در جلسه مجمع عمومی سالانه شورای انجمن‌های علمی ایران که در تاریخ 9/4/1389 در سالن اجتماعات دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل شد شرکت نمود.

این جلسه به علت نرسیدن به حدنصاب رسمیت نیافت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت