انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٣/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٢:٥٢

   
٠٤/١٠/١٣٨٩
شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران در یازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اطلاعات که از تاریخ 4 تا 9 دی‌ماه 1389 در محل مصلّای تهران برگزار شد شرکت کرد. در غرفه انجمن، کتاب‌ها، مجلات و فرم عضویت در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

انجمن انفورماتیک ایران از خانم‌ها آزاده سلطانی و پگاه میررحیم که در اداره غرفه انجمن صمیمانه همکاری کردند سپاسگزاری می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتيك ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت