انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٢٢

   
١٨/٠٢/١٣٩٠
جلسات گروه تخصصي ERP در سال 90  
         
 

گروه تخصصی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) انجمن، در نظر دارد همچون سال‌های گذشته در دومین چهارشنبه هر ماه، جلساتی را برگزار نماید.

جلسات گروه تخصصی ERP از خرداد ماه آینده آغاز خواهد شد. برنامه جلسات از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن به اطلاع اعضای این گروه تخصصی و دیگر علاقه‌مندان رسانده خواهد شد.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت