انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٠:١٩

   
٢٨/٠٢/١٣٩٠
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه  
         
 

سخنرانی علمی اردیبهشت ماه انجمن در چهارشنبه 28/2/1390 در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس علیرضا اهری لاحق، سرپرست گروه شبکه و سخت‌افزار انجمن و موضوع سخنرانی «آشنایی با مفاهیم رایانش ابری» بود.

آقای مهندس اهری در ابتدای سخنان خود با ذکر این که مؤسسه معتبر گارتنر «رایانش ابری» را در صدر فهرست برترین فناوری‌های راهبردی در سال 2011  قرار داده است، به معرفی این فناوری جدید پرداخت و افزایش قابلیت اطمینان، کم‌کردن هزینه‌ها، مدیریت آسان و قدرتمند بر روی منابع و کاربران، و افزایش ضریب ایمنی را از جمله مزایای این فناوری برشمرد. به گفته سخنران، رایانش ابری باعث انقلابی جدید در نحوۀ ارائه خدمات در فناوری اطلاعات خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که پتانسیل تجاری عظیمی با همکاری بسیاری از کشورها، دولت‌ها و شرکت‌ها در این زمینه به‌وجود آید.

آقای مهندس اهری در ادامه سخنان خود به تفصیل به معرفی ابعاد مختلف این فناوری پرداخت. در انتهای این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو شد به پرسش‌های به‌عمل آمده دربارۀ موضوعات مورد بحث پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای مهندس علیرضا اهری لاحق به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت