انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٠:٣٧

   
٢٠/١٢/١٣٩٠
انتشار فصلنامه علمی- ترویجی  
         
 

پس از آن‌که رتبه انجمن انفورماتیک ایران در رتبه‌بندی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران ارتقاء یافت و انجمن واجد شرایط لازم برای انتشار نشریه‌های علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی شناخته شد، اقدامات اولیه از سوی کمیته انتشارات انجمن در این زمینه به عمل آمد.

بر این اساس موافقت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برای انتشار یک فصلنامه علمی- ترویجی به صورت مشترک جلب گردید و این موضوع به تصویب شورای گروه علوم کامپیوتر دانشکده مزبور رسید.

هم‌اکنون مراحل اولیه تکمیل فرم‌ها و ارسال اطلاعات مورد نیاز کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در جریان است و انتظار می‌رود از پاییز 1391 انتشار این فصلنامه علمی- ترویجی آغاز گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت